Wednesday, October 23, 2013

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากเรา

การใช้บริการจากทางเรา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เข้าไปเลือกสินค้าที่ต้องการจากเว็บ eBay.com และจดเลข Item Number ของสินค้าชิ้นนั้น (วิธีการดูเลข Item Numberทางเว็บรับซื้อสินค้าเฉพาะประเภท Buy It Now เท่านั้น
  2. จดเลข Item Number ของสินค้าที่ต้องการ
  3. นำเลข Item Number ไปตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่หน้า ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้า
  4. หากท่านพอใจราคาที่ทางเว็บเราเสนอ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  5. เจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
  6. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเข้ามาที่บัญชีธนาคารของทางเว็บ
  7. หลังจากที่ท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถยืนยันการชำระเงินได้ที่หน้า แจ้งการชำระเงิน
  8. ทางเว็บจะทำการซื้อสินค้า และอีเมลหรือ SMS หมายเลขพัสดุ Tracking No. สินค้าให้ท่าน(ถ้าผู้ขายมี) เมื่อสินค้าได้ทำการจัดส่งแล้ว
  9. เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ทางเว็บจะแจ้งให้ท่านทราบ และทำการส่งสินค้าให้ท่านด้วยบริการ EMS
  10. หากสินค้าต้องชำระภาษีศุลกากร ทางเว็บจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อโอนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนทำการส่งสินค้าให้ท่าน

No comments:

Post a Comment