เงื่อนไขและข้อตกลง

เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลูกค้ากับทางเว็บมีความเข้าใจตรงกัน การดำเนินการจึงมีเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้ทางเว็บเมื่อได้ทำการตกลงซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  2. หลังจากสินค้าถูกสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้และจะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าทุกกรณี เว้นแต่สินค้ายังไม่มาถึงหลังจาก 45 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ
  3. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้าและยกเลิกการสั่งซื้อ หากข้อมูลและราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง ณ เวลาสั่งซื้อสินค้า
  4. หากสินค้าต้องชำระค่าภาษีศุลกากรเมื่อมาถึงประเทศไทย ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งสินค้าหากลูกค้าปฏิเสธการชำระค่าภาษีศุลกากร
  5. เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้ว ทางเว็บจะทำการจัดส่งสินค้าแบบ EMS ให้กับลูกค้า ไปที่ที่อยู่ในการจัดส่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้เมื่อทำการแจ้งการชำระเงิน ภายในเวลา 1 วันทำการ (จ-ศ)
ทางเว็บขอขอบคุณที่ใช้บริการของเราครับ