เลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงิน


เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ http://ebuyman.blogspot.com/p/blog-page_7602.html

ขอบคุณครับ